Turun alueen pitäjänkartat

Turun alueen pitäjänkarttoja.

Vuonna 1840 alettiin suunnitella Suomen uutta yleiskarttaa. Yleiskartan pohjaksi laadittiin vuosina 1841–1855 kartat yhteensä 339 pitäjästä mittakaavaan 1:20 000. Uusi pitäjänkartasto oli selkeä parannus aikaisempaan 1700-luvun pitäjänkartastoon verrattuna, sillä isojakotoimitusten vuoksi oli olemassa jo runsaasti uutta karttojen pohja-aineistoa. Mittauksissa kiinnitettiin erityistä huomiota asumuksiin, viljelysten ääriviivoihin, metsämaiden päälajeihin, rajoihin, vesistöihin ja kulkureitteihin. Pyydä tarjous haluamassasi koossa.

Ota yhteyttä

Tilaakartta.fi / Kustannusaosakeyhtiö AtlasArt Oy
Kilonpurontie 2 D 61
02610 Espoo

Y-tunnus: 2063511-8
Kotipaikka: Espoo
Alv Rek.

Jätä viesti


Tai ota yhteyttä