Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kustannusosakeyhtiö AtlasArt Oy
Y-tunnus: 2063511-8

Postiosoite:
AtlasArt Oy
Kilonpurontie 2 D 61
02610 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Tarkka

Postiosoite:
AtlasArt Oy
Kilonpurontie 2 D 61
02610 Espoo

Sähköposti:
Puhelin: 040 068 6949

3. Rekisterin nimi

AtlasArtin asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • postitus ja laskutus
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • asiakkaan hyväksymä markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo tai ammatti.
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote ja tilaustiedot, sekä peruutustiedot.
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset.
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot.
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

AtlasArt ei kerää eikä tallenna asiakkaitten henkilötunnuksia, syntymäpäivää, kansallisuutta tai etnistä alkuperää, poliittista suuntausta, perhesuhteita tms. henkilökohtaisia asioita, joihin ei ole tarvetta asiakassuhteen hoitamisen kannalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään internetissä toimivan verkkokaupan kautta, sähköpostilla, puhelimella, ennakkotilauslomakkeella tai messutapahtumissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta muihin EU-maihin eikä varsinkaan EU:n ulkopuolisiin maihin.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään (kohta 1 ja 2).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto koostuu pääasiassa Passeli Yritys -laskutusohjelman tekemistä laskuista ja yhteenvedoista, joita säilytetään AtlasArtin lukituissa toimitiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja eli tuotantopäällikkö Timo Tarkka ja toimitusjohtaja Risto Pekkanen. Työtilat ovat lukittuja ja ulkopuolisten tavoittamattomissa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain edellä mainitut henkilöt.

10. iZettle, Visma Pay, FaceBook, Instagram ja muut mahdolliset kolmannet osapuolet

AtlasArtin Facebook ja Instagram sivuilta on mahdollista siirtyä linkin kautta AtlasArtin omille kotisivuille ja TilaaKartta sivustolle. Nämä kolmannet osapuolet saattavat tallentaa, profiloida ja analysoida tällaisia tietoja voimassaolevien yksityisyyden suojaa koskevien säädösten mukaisesti. AtlasArt ei tällaista tietoa kerää tai käytä eikä sitä myöskään saa kolmansilta osapuolilta.

AtlasArt käyttää korttimaksujen maksupäätteenä iZettlen päätettä ja maksujärjestelmää. Tilaa- Kartta sivusto puolestaan käyttää Passeli Pay järjestelmää maksujen välittämiseen. Kyseiset toimijat välittävät AtlasArtille maksujen lisäksi vain ostotapahtumat mutta eivät esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoitetta, johon kuitti iZettle ostotapahtumasta lähetetään. iZettle ja Passeli Pay noudattavat Suomen ja EU:n säädöksiä ja lakeja, joissa määritellään toimjoiden rajat ja oikeudet yksityisyydensuojaan nähden.

11. Yhteys

Käyttäjä voi lähettää rekisteriselosteeseen ja tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät kyselyt osoitteeseen:

Kustannusosakeyhtiö AtlasArt Oy
Kilonpurontie 2 D 61
02610 Espoo

Puhelin 040 068 6949

Tilaakartta.fi / Kustannusaosakeyhtiö AtlasArt Oy
Kilonpurontie 2 D 61
02610 Espoo

Y-tunnus: 2063511-8
Kotipaikka: Espoo
Alv Rek.

Jätä viesti


Tai ota yhteyttä